Zdraví

Použité materiály byly důkladně vybírány s pozitivním vlivem na zdraví člověka a současně, aby zabraňovali negativním vlivům zvenčí.

Dřevo (CLT panely. trámy, palubka) je už ze své podstaty zdravý materiál. Pokud zůstane v interiéru přiznaný, napouští se olejovosky Osmo (v současnosti nejkvalitnější povrchová úprava, používána ponejvíce u okenních rámů), které zachovávají jeho přirozenou difúzi vodních par i ostatní jeho vlastnosti i barevnost, které má v přirozeném stavu.

Izolace Lupotherm pohlcuje elektromagnetické vlny od 30kHz až do 10 THz (indukční spotřebiče - rádio - TV - GSM - WiFi - Radar - Mikrovlné trouby - IR světlo) a to velmi významně: -40dB.
To samé se týká i venkovních rolet i když v menším měřítku: -25dB. Jejich pokov totiž obsahuje i stříbro, které má tuto schopnost také.
Proto v noci, kdy se venkovní rolety většinou stahují před okna, aby vytvořily další izolační komoru a současně zajišťovaly i soukromí, přenáší se do domu zvenčí jen velmi málo neionizujícího záření (někdy také zvaného jako elektrosmog).
Je však třeba si tuto výhodu uvědomit a vypínat na noc mobilní telefon (nebo jej přepínat do režimu letadla - u většiny telefonů je možné toto přepínání nastavit - např. 22 - 6 hod). Pokud bychom to neudělali, bude telefon zářit o to více, oč slabší bude okolní GSM signál.
Pokud potřebujete být dostupní na telefonu i v noci, je řešením instalace GSM repeateru (≈1500 kč), který se aktivuje stažením rolet.

Topná skla svým nízkoteplotním sáláním působí ze strany a velmi příjemně na velkou plochu člověka. Díky tomu nezpůsobují ani kloubní problémy (jaké jsou někdy patrné u podlahovek) ani bolesti hlavy (občas vnímané u stropních topení) ani víření prachu (naprosto běžné při topení radiátory nebo konvektory).
Protože topná skla topí, není technicky možné, aby na nich vznikal kondenzát, který by někam stékal, kde by mohli bujet plísně.

Interiérový obklad GIGAPAN je vyrobený ze Sorelova cementu, nikoliv z Portladnského. Tím je dané nejen to, že je zcela nehořlavý, ale protože je tak akorát nasákavý, chová se podobně jako hliněná omítka (i když ne s tak fantastickými výsledky).

Kabelová elektroinstalace je stíněná, aby se do místností přenášelo co nejméně elektromagnetického vlnění. Navíc obsahuje i rozvod stabilizovaných stejnosměrných 12V pro možnost připojení malých spotřebičů bez trafonabíječek.

Ovládání světel, stínění, topných skel i větracích jednotek je realizování bezdrátovou a hlavně BEZBATERIOVOU technologií EnOcean®, který neprodukuje žádné nízkofrekvenční záření (pracuje pouze na vysoké frekvenci 868 MHz, navíc jen v občasných impulsech trvajících jednotky milisekund) a tedy ani žádný elektrosmog.

Ekologie

S ekologií přímo souvisí tzv. ENERGETICKÁ STOPA. Jedná se o množství energie, potřebné pro výrobu, aplikaci a také pro likvidaci použitých materiálů.

V X-houses jsou použity materiály se zlomkovou energetickou stopou, než u jiných dřevostaveb. Namísto tlustých stěn, plněných nejčastěji minerální vlnou (k jejíž výrobě je třeba 500x více energie než k výrobě Lupothermu, nebo k její likvidaci dokonce 1000x více energie) je zde dosaženo stejných nebo i lepších parametrů tenkými stěnami a kombinací moderních materiálů s minimální potřebnou energií na výrobu i na jejich likvidaci:

I PROVOZ DOMU JE Z HLEDISKA ÚSPOR ENERGIE PŘÍKLADNÝ.

Díky velmi rychlému náběhu tepelné pohody a vysoké účinnosti topných skel se netopí zbytečně v době, kdy v domě nikdo není. Dokonce je topení rozděleno i na noční a denní zóny, kdy se netopí přes den v ložnicích a v noci zase v kuchyni a obývacím pokoji. Izolaci mezi místnostmi, ve kterých se topí a netopí, zajišťuje velký fázový posun dřevěných CLT panelů, takže nedochází k projevům, že by vnitřní stěna byla studená.

Chlazení je realizováno pouze využitím přírody. Studeným sáláním jasné noční oblohy a nebo lépe pomocí adiabatického chlazení odpařováním vody ze zelené střechy. Nepoužívá se žádné znásilňování přírody kompresorovou změnou skupenství uměle vytvořeného chladiva s velkým nárokem na elektrickou energii. Více podrobností v sekci Větrání a chlazení.

Díky tomu je i neekologických komponentů pro energetickou nezávislost (FV-T kolektory a baterie) výrazně méně, než když by dům potřeboval elektřiny hodně.