Tepelná izolace a akustika

Tepelné izolaci Lupotherm jsou věnované velmi podrobně stránky: www.lupotherm.cz

Bylo o ní vedeno mnoho diskuzí (i velmi vášnivých) a také napsáno mnoho recenzí (zatím vždy jen 100% kladných).

Zde jsou o ní vypsány pouze fakta, týkající se projektu X-houses (pokud bude některá formulace příliš odborná, neváhejte nám napsat o vysvětlení):

1) Do střechy a podlahy je použito parotěsné provedení, zatímco do obvodových stěn difúzně otevřené provedení. Rozdíl je vidět na animacích:

  

2) V difúzně otevřeném provedení dochází ke kondenzaci par - kondenzát se do izolace nijak nevsakuje (na rozdíl od vln a jiných podobných materiálů), ale vykapává z ní dolů na zem (vsakuje se do půdy)

3) Lupotherm je vždy aplikován v oboustranné vzduchové mezeře. Z vnitřní strany je mezera nevětraná (aby teplo neutíkalo), z vnější strany větraná.

4) Vnitřní mezery jsou natolik úzké, aby zde ještě nevznikalo proudění (∆T < 4K), a natolik široké, aby se v nich už vytvořilo prostorové sálání.

5) Místa stlačení se počítají stejně jako okraje skel v oknech (𝚿 = 0,12 W/mK). Jejich plocha je díky bodovému stlačení jen 0,0072m2 na 1m2 celkové plochy.

6) Lupotherm je poškozován pouze UV světlem. Protože je umístěn vždy pod obkladem, jeho životnost přesahuje 100 let.

7) Protože je lesklý, hlodavci se jej bojí a v konstrukci nehnízdí.

8) Lupotherm nelze měřit běžnými metodami pro posuzování izolační materiálů.
Naměřené tepelné odpory se z různých měření liší i o více jak 50% a to podle velikosti měřeného vzorku. Čím je totiž vzorek menší, tím více se jeho naměřený odpor blíží odporu stejné tlustého nehybného vzduchu.
Díky tomu, že v ploše izoluje Lupotherm lépe než nehybný vzduch, tak na jeho okrajích právě přes vzduch dochází k přemostění krajních vrstev (teplé a studené strany). A protože obě krajní folie jsou opatřeny hliníkovou vrstvou, dochází díky vedení tepla v hliníku od okraje vzorku do celé jeho plochy k zásadnímu ovlivnění měření.
Přesně z hototo důvodu jsou měřena izolační skla pouze uprostřed, kdy díky tepelnému mostu u okrajích a vodivosti obou sklovin musí být vzdálenost čidel od okrajů skla nejméně 35cm. U Lupothermu, díky 200x vodivějšímu hliníku, by musela být vzdálenost od všech okrajů asi 2,7m.

Na VUT v Brně bylo sestrojeno měřící zařízení podobné běžnému hotboxu, které i v laboratorních podmínkách prokázalo výjímečnou izolační schopnost Lupothermu. Bohužel toto měření není dle normy pro stanovení tepelně izolačního účinku a bohužel ani VUT není akreditovaná zkušebna. Takže ani toto měření nelze použít jako všeobecně uznávaný důkaz.

9) Tepelně izolační účinek konstrukce U < 0,1 W/m2K byl však už prokázán měřením na více stavbách dle ČSN 73540-4 (měření “U” pro neznámou skladbu) a také výpočtem jako vícekomorové sklo dle EN 673:Akustika

Prozatím v procesu - dokončím co nejdříve. Děkuji za pochopení i trpělivost.

Přečtěte si prosím kapitolu 6 o akustice ze seriálu o oknech, kde je jednoduše vysvětlen princip hlukového útlumu izolačních skel i rámů oken.

                             OKNA_serial.docx

Přesně na stejných principech tlumí hluk i tenká a lehká obálka dřevostaveb X-houses, kde právě Lupotherm, coby lehká vrstva folií, zastává v útlumu hluku nezastupitelnou roli.