Kontakty

    (Nitranský kraj) Ján Mucska  905 648 135 (Banskobystrický kraj) Anton Szücs 948 518 544 (Košický kraj) Ján Svetkovsky Tel: 0949 089 159 (Prešovský kraj) Dušan Jurdík 911 130 453 (Žilinský kraj) Maroš Špirňák Tel: 905 237 634 Pro Trenčínský kraj primeme obchodneho zástupca. Kontaktujte riaditela (Trnavský kraj) Marián Privozník 905 415 038 (Bratislavský kraj) Milan Kopřiva

    Xnergie s.r.o., Kaštanová 392/8, CZ 620 00 BRNO; IČ: 29182913, DIČ: CZ29182913 Error: kontakty.php/dotaz5