Připravenost pro energetickou nezávislost

Zatím jen stručný slovní popis:

 • Pokud má dům možnost připojení na elektrickou síť, je energetická nezávislost prozatím drahý přepych. ALE:

 • Co se však vyplatí i s přípojkou elektřiny, ještě dříve než fotovoltaika, jsou baterie. Ty se totiž využívají pro pokrytí odběrové špičky při zátopu (při návratu obyvatel domů, kdy se velká plocha skel velmi rychle roztopí na 30°C, čímž vytváří téměř okamžitou tepelnou pohodu). A protože se baterie dobíjejí z levného (např. nočního) tarifu (dokud není fotovoltaika), má investice do nich nejrychlejší návratnost, protože nejvíce energeticky náročný náběh topných skel je pokryt levnou elektřinou uloženou v bateriích. A také není nutné platit distributorovi za velký hlavní jistič, protože následné udržování teploty povrchu skel na 21-22°C vyžaduje minimum elektrické energie.

 • Druhá fáze je pořízení fotovoltaiky, protože pokud baterii dobije Slunce, je energeticky nejnáročnější náběh topení zcela zdarma. Používají se ale hybridní kolektory, které vedle elektřiny zajišťují i ohřev TUV (i proto, aby jejich návratnost byla rychlejší). • Pokud je už dnes požadována energetická nezávislost, kombinuje se fotovoltaika a baterie i s elektrocentrálou (mikrokogenerační jednotkou se spalovacím motorem).
  Elektrocentrála přebírá funkci baterie a primárně startuje hlavně při zátopu, kdy je třeba velkým proudem rychle rozehřát skla.
  Protože je spalovací motor chlazený vodou, využívá se i jeho odpadní teplo k ohřevu TUV.
  Baterie jsou dobíjeny fotovoltaikou. Energie v nich akumulovaná, se používá na běžný provoz, ale už nikoliv na špičky při zátopu. V období, kdy několik dní nesvítí slunce a baterie jsou vybité, zajistí elektrocentrála během svého startu kvůli zátopu i jejich částečné nabití, které postačí asi na den běžného provozu.
  Spalovací motor elektrocentrály lze samozřejmě upravit tak, aby mohl spalovat metan z malé bioplynky nebo i vodík s kyslíkem z HHO generátoru.

Podrobnosti doplním, jak mi to čas dovolí. Děkuji za pochopení i trpělivost.