Okna pro NEOSLUNĚNÉ strany (SZ - S - SV)

 • Izolační sklo vyladěné na maximální izolační účinek (trojsklo s folií s Ug ≈ 0,25 W/m2K)

 • Na vnějším povrchu venkovního skla je tvrdý pokov (sklo má směrem do exteriéru nízkou emisivitu), výrazně méně sálá své teplo než nepokovené, takže během jasných nocí se na něm netvoří kondenzát ani námraza, sklo je teplejší, tím je i během noci mnohem menší únik tepla než kdyby tvrdým pokovem opatřené nebylo. Více informací o vlivu studeného záření noční oblohy najdete zde: Odstranění kondenzátu na venkovním skle.

 • Vnitřní sklo je zapojené jako topné - vytápí interiér sálavým teplem namísto běžného topení - viz. topná skla.

 • Izolační sklo je zasklené buď v bezrámovém profilu, izolovaném po celém obvodu tepelnou izolací (fixní prvky) nebo v dřevěném rámu, izolovaném ze tří stran přídavnou tepelnou izolací (otvíravé nebo odsuvné prvky).

 • V interiéru je před oknem designová tkanina (v roletě), jejíž strana směrem ke sklu je nízkoemisivní. Při zatažení (například v noci pro vytvoření soukromí), vytváří další, 4. izolační komoru.
  Výsledkem je okno s Uw ≈ 0,3 W/m2K

Okna pro OSLUNĚNÉ strany (V - J - Z)

 • Izolační sklo vyladěné na maximální energetickou bilanci (trojsklo s Ug=0,52 W/m2K a Solárním ziskem: 64%)

 • Stínění - folie ve venkovní roletě s nízkoemisivními pokovy po obou stranách pro zamezení úniku tepla (+ další funkce):

  Asi vůbec nejdůležitější funkce stínění je jeho možnost nestínit, když si to nepřejeme.
  Tím lze umožnit sklu, aby mohlo fungovat přesně podle svého naladění - tedy v zimě přijímat maximum tepla od Slunce a v létě, za jasných nocí, vyzářit přebytečné teplo ze svého povrchu do studené noční oblohy a tím zchladit i interiér.

  Ale je nasnadě, že bez kvalitního stínění by v letních prosluněných dnech toto vysoce propustné sklo způsobovalo naprostý teplotní kolaps všech obyvatel v domě. Proto je stínění NEDÍLNOU součástí všech oken, které pracují se solárními zisky v zimě a nočním chlazením v létě.

  Na vnitřní straně skla je umístěno druhé stínění - opět roleta, ale tentokrát s designovou tkaninou a specielním nízko-emisivním povrchem směrem ke sklu.
  Její funkce je dvojí - v zimě, když svítí Slunce, zajišťuje příjemnější clonu, aby světla nebylo v místnosti příliš (samotné sklo je vyladěné na maximální prostup světla a tepla, tedy lze předpokládat velmi mnoho světla i v zimních slunečných dnech).
  Tkanina Sluneční energii absorbuje, čímž se prohřívá. A jako teplá pak sálá své nabité teplo dále. Avšak díky svému nízkoemisivnímu povrchu orientovanému směrem ke sklu, předává teplo sáláním pouze dále do interiéru - ke sklu zpět nikoliv, nebo jen velmi omezeně (vedením). Tímto je zajištěna přeměna veškeré prostupující sluneční energie sklem v teplo, kterým lze v domě dále hospodařit.

  Druhá funkce je v kombinaci s venkovním stíněnímm. Jsou-li stažené obě rolety (o zimní noci například), vytvoří se i se zasklením celkem 4 plnohodnotné izolační komory a tedy i pro OSLUNĚNOU stranu je výsledkem okno s Uw ≈ 0,3 W/m2K

 •