Hrubá stavba

1) Záložení stavby:

Lze provést jak na základovou betonovou desku, tak i na zemní vruty nebo gabiony (pletenné koše, vyplněné kameny). V každém případě se použije křížový rošt z trámů, mezi kterými bude napnutá izolace Lupotherm.

Profil (tloušťka) spodních trámů je závislá na vzdálenosti podpůrných bodů. Je logické, že u celoplošné betonové desky vyjdou nejtenší, vždy je ale třeba volit takovou výšku, aby se Lupotherm nedotýkal podkladu a byl všude ve vzduchu i když bude mírně prověšený.
Spodní trámový rošt může být na jednu nebo více stran i výrazně delší než horní a vytvářet tak pochozí terasu (i v tomto případě je třeba volit správně tloušťku trámů dle vzdálenosti podpěrných míst).

2) Podlaha:

Na horní trámový rošt se nejprve přišroubují „U“ profily, které budou určovat rozmístění vnitřních příček (CLT panelů). Do zbylého prostoru se rozloží spodní vrstva podlahy - OSB, aby bylo možné po ploše volně chodit.

Zbytek podlahy se finalizuje až stojí nejen CLT panely, ale i obvodové stěny. Pak se teprve roztáhne po ploše folie a do prostoru se vysype akusticky tlumící materiál, na nějž bude na závěr rozložena finální podlahová vrstva.

3) Vnitřní příčky:


Jsou tvořeny výhradně CLT (cross laminated timber) panely. Jedná se o křižmo lepené dřevěné hranoly, které společně tvoří velmi odolné a pevné konstrukční panely s prakticky něměnnými rozměry bez ohledu na teplotu a vlhkost. Používají se i na stavby mnohopodlažních budov.

Základním pravidlem pro naše stavby je, že CLT panely se vždy svazují do sebe minimálně jedním žebrem, aby byly samonosné - např. do tvaru „H“, ale lze i jiné variace. Toto pravidlo je vždy nutné dodržet a pak je možné stavět libovolné tvary domů i na více podlaží.


Do CLT panelů se již ve výrobě frézují otvory pro dveře i další jiné potřebné otvory - v našem případě modelového domu jsou použity příčky, které mají trapézový tvar (vytváří tak i pultový tvar střechy) a v horní části jsou v nich vyfrézované i otvory pro stropní pohledové trámy.


4) Střecha

Do výřezů v CLT panelech se na celou délku budovy vsadí pohledové (KVH) trámy a na koncích se svážou 2 příčnými trámy. Tím se vytvoří stabilní základ pro střechu a zpevní se i celá stavba.


V reálu by teď následovala výstavba vnitřní části obvodových stěn, které podepřou boční kraje strechy, nácházející se ve vzduchu, ale tento krok zde přeskočím, abych kapitolu dokončil bez odskakování.

Na takto zpevněné trámy se připevní akustický záklop: Nejprve pohledová vrstva do interiéru (pokud bude malba, pak doporučujeme nehořlavý Gigapan), potom pěna nebo tkanina (pro absorpci akustických vibrací) a nakonec OSB jak horní vrstva.

Další vrstvou je tepelná izolace. Protože izolační materiál je reflexní, vytvoří se nejprve vzduchová mezera nad záklopem a to pomocí latí 60x40. Laťový rošt se v celé ploše vydrátkuje, aby se reflexní folie neprověsila a pak se na latě nalepí oboustranná lepící páska. Na takto připravenou plochu se pečlivě napne izolace Lupotherm s přesahem přes střechu na všechny strany (pro napojení na izolaci obvodových stěn).
Až do spodních trámů přes všechny vrstvy připevníme dlouhými vruty trámky, které budou tvořit střechu i s přesahem. Výška těchto trámků je úměrná délce přesahu a předpokládáné zatěži sněhem. Čím menší přesah, tím subtilnější trámky (min. výška 60mm).
Na tyto horní trámky se pak připevní pohledové podbití v přesahové části a na celou střechu záklop (např. z OSB), na který přijde foliová hydroizolace s oplechováním. Tím je střecha hotova.


Řez napojení střechy na kratší obvodovou stěnu:5) Obvodové stěny:


Jejich montáž začíná, jakmile jsou pevně usazené stropní pohledové trámy v CLT panelech a na koncích svázané příčným trámem.
1. Nejprve se podloží strop na krajích svislými vzpěrami tvořenými latěmi 60x40mm a ve vzdálenosti cca. 150-180cm od sebe (samozřejmě i s ohledem na budoucí umístění oken):

  


2. Na svislé latě se připevní vodorovně CD profily a vyztuží se latěmi 30x50 proti průhybu:
3. Na takto připravený rošt se připevní vnitřní akustický sendvič (čímž dojde ke zpevnění celé obálky):
4. Obálka se výrazně zpevní i z druhé strany a to diagonální latí 40x60mm. Nyní bude plnohodnotně podepírat střechu bez rizika jejího průhybu:
5. Až jsou stropní trámy podepřeny obvodovou stěnou, pokračuje se v montáži střešního pláště (viz. předchozí kapitola) až do pokládky izolace Lupotherm. Současně se na ocelové vingle v rozích nalepí pásky z XPS, aby se fasádní Lupotherm (aplikovaný v příštím kroku) nedotýkal kovu:

  


6. Na střešní i podlahový Lupotherm se napojí fasádní Lupotherm (ale difúzně otevřený) a napne se pomocí vertikálních latí 60x40 ve vzdálenosti 62,5cm od sebe - vzniká tak rošt tvořící větranou mezeru. Svislé latě se přes Lupotherm šroubují do diagonálních latí. Současně se na střechu pokládájí i trámky, které tvoří odvětranou mezeru ve střeše:
7. Na závěr se zaklopí jak střecha tak i fasáda. Na fasádu se použije buď dřevěný obklad (nejlépe Rhombus) nebo krycí deska, na kterou se zednicky natáhne lepidlo a následně omítka. Výsledkem je difúzně otevřená obálka s vyjímečnými vlastnostmi a odvětranou fasádou: